Giới thiệu GFC

QUY TRÌNH DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP CỦA KHỬ TRÙNG XANH
Tiếp nhận thông tin côn trùng

01. Tiếp nhận thông tin

Khảo sát côn trùng dịch hại

02. Khảo sát thực tế

Khảo sát tư vấn dịch vụ diệt côn trùng

03. Tư vấn giải pháp phù hợp

Công ty diệt côn trùng GFC

04. Sắp xếp lịch và tiến hành xử lý

Báo cáo kiểm soát côn trùng dịch hại

05. Báo cáo dịch vụ

Công ty diệt côn trùng uy tín (4)

06. Theo dõi định kì

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU